Ο Αγιασμός για την έναρξη της Λυκειακής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 09 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο χώρο του Λυκείου.